TroInt v10.1.2

Förtroendemannaregister

Kommunfullmäktige

Slutdatum har ändrats i kommunallagen och vallagen från 2018-10-31, till 2018-10-14

Mandatperiod 2018-10-15 - 2022-10-14

Ordinarie   Suppleanter/ersättare   Samtliga