TroInt v10.1.2

Förtroendemannaregister

Kommunens repr vid bolagsstämmor


Mandatperiod 2018-11-19 - 2022-11-20

Ordinarie   Suppleanter/ersättare   Samtliga