TroInt v10.1.2

Förtroendemannaregister

Energikontoret i Mälardalen AB

Väljs från bolagsstämma till bolagsstämma Bolagsstämma: 2019-05-15 Skicka beslut mm till: Energikontoret i Mälardalen AB Tullgatan 8 632 20 Eskilstuna VD: Lina Yng, tfn 070-5400997 VD-assistent: Helena Ek, tfn 073-3994317 Arvode: Sammanträdesarvode, ersättning för förlorad arbetsförtjänst samt reseersättning utgår till ledamot - hanteras enligt praxis

Mandatperiod 2019-05-15 - 2023-06-01

Ordinarie   Suppleanter/ersättare   Samtliga