TroInt v10.1.2

Förtroendemannaregister

Nämndemän i Nyköpings tingsrätt


Mandatperiod 2020-01-01 - 2023-12-31

Ordinarie   Suppleanter/ersättare   Samtliga