TroInt v10.1.2

Förtroendemannaregister

Nyköpings-Oxelösunds Gemensamma servicenämnd

Består av 8 politiker - 4 från varje kommun

Mandatperiod 2019-01-01 - 2022-12-31

Ordinarie   Suppleanter/ersättare   Samtliga