TroInt v10.1.2

Förtroendemannaregister

Nyköpings-Oxelösunds Vattenverksförbund


Mandatperiod 2019-01-01 - 2022-12-31

Ordinarie   Suppleanter/ersättare   Samtliga