TroInt v10.1.2

Förtroendemannaregister

Nyköping Vattenkraft AB


Mandatperiod 2019-04-24 - 2023-05-01

Ordinarie   Suppleanter/ersättare   Samtliga