TroInt v10.1.2

Förtroendemannaregister

Detaljinformation om Jensen, Majbritt  (S)

Telefon mobil: 073-9324097
E-post 1: majbritt.jensen@nykoping.se
Valkrets: Ej angiven