TroInt v10.1.2

Förtroendemannaregister

Detaljinformation om Johansson, Karin  (S)

Telefon arbete: 0155-286402
Telefon mobil: 070-2327596
E-post 1: karin.johansson.2@nykoping.se
Valkrets: Ej angiven
(S)Karin_Johansson.jpg