TroInt v10.1.2

Förtroendemannaregister

Detaljinformation om Gustafsson, Ludwig  (S)

Telefon mobil: 072-7430350
E-post 1: ludwig.ingvaldsson.gustavsson@nykoping.se
Valkrets: Ej angiven
(S)Ludwig_Gustafsson.jpg