TroInt v10.1.2

Förtroendemannaregister

Detaljinformation om Lundqvist, Lars  (KD)

Telefon arbete: 073-7737152, 0155-248829
E-post 1: lars.lundqvist@nykoping.se
Valkrets: Ej angiven
(KD)Lars_Lundqvist.jpg